rėploti


rėploti
rėplóti, -ója, -ójo žr. rėplioti: 1. Kirmėlės tik rėplója an kopūstų Mrs. Vėžys rėplója Mrs. O tame tarpe kiek kirminelis aukštyn rėplojo, tiek ir sviestas aukštyn kėlės BsPII21. 2. Š Mažutėliai tik rėploja O. Jis kaip girtas rėplojo į kalną Mrk. 3. N Kur čia rėplóji su purvinom kojom ant padlago? Pc. Rėplója tas diedas per kilimą Ad. Žinom juk, ką jaučiai mums rėplódami riekia K.Donel. \ rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Reptile — Rep tile (r?p t?l;277), a. [F. reptile, L. reptilis, fr. repere, reptum, to creep; cf. Lith. reploti; perh. akin to L. serpere. Cf. {Serpent}.] 1. Creeping; moving on the belly, or by means of small and short legs. [1913 Webster] 2. Hence:… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • aprėploti — Š žr. aprėplioti. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėploti — žr. atrėplioti 2: Man toliau, i tai aš jau atrėploju Bsg. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėploti — žr. išrėplioti 1: Aš tave paversiu į utėlę, o save į blusą, o katra pirma iš vandens išrėplosiva, tai ta su gražiaisiais drebužiais apsirėdys Sch145. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirėploti — žr. prirėplioti 2: Tai ans razbaininkas, kuriam galvą nenukirtęs buvo, pusgyvis pasilikęs ir prie durų prirėplojęs Sch164. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėplomis — rėplomìs adv. DŽ, rėplõms, rėplõm DŽ, rėplum̃s 1. visomis keturiomis, ropomis, keturpėsčia: Rėplomis eimi R. Rėplomis rėploti N. Rėplomìs eiti K. Kūdikis eina rėplomis J. Žiūrėk, tas kūdikis jau rėplõm paeina Alk. Liuobu rėplõms par trobą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylyti — ×sỹlyti, ija ( yja K), ijo ( yjo K) tr. 1. Q664, R, MŽ, Sut, N, K, RtŽ su jėga reikalauti, versti: Ir įdėjo vyresniuosius, kurie žmones sylytų tatai išpildyt Bb1Mak1,53. Bet skubiai jis ateis tavęsp pats ir tave sylys bei tave vers, jog tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrėploti — žr. užrėplioti 2: Kelkis, broli, iš purvyno, užrėploki an žolyno (d.) Grl. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrėploti — š žr. įrėplioti 1. rėploti; aprėploti; atrėploti; įrėploti; išrėploti; prirėploti; užrėploti …   Dictionary of the Lithuanian Language